TIN TỨC

Tổng hợp các cách chứng minh hình bình hành dễ hiểu nhất
01 Tháng Sáu 2023 :: 10:15 SA :: 521 Views :: 0 Comments :: Blog

Có nhiều phương pháp để chứng minh tính chất của hình bình hành, như sử dụng định lý góc, tính chất của các tam giác, định lý giao của các đường, tính chất của đường thẳng và công thức khoảng cách. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn các cách đơn giản nhất.
[MỤC LỤC]

Cách chứng minh hình bình hành

1.Khái niệm hình bình hành

Hình bình hành là một hình học hai chiều có bốn cạnh. Nó được đặc trưng bởi các đặc điểm sau:

 • Các cạnh đối diện của hình bình hành là song song và có độ dài bằng nhau.
 • Các cạnh ngang và dọc của hình bình hành cắt nhau vuông góc.
 • Hai cạnh bên của hình bình hành cắt nhau tại một điểm gọi là đỉnh.
 • Các đường chéo của hình bình hành cắt nhau tại một điểm giữa của hình.
 • Các góc bên trong của hình bình hành đều có độ lớn bằng nhau và bằng 180 độ.
 • Hình bình hành có một số đặc trưng khác nhau, bao gồm:
 • Đối xứng: Hình bình hành có một trục đối xứng đi qua trung điểm của hai đường chéo. Điều này có nghĩa là nếu bạn vẽ một đường thẳng từ trung điểm của một đường chéo đến trung điểm của đường chéo còn lại, thì các phần của hình sẽ trùng nhau qua đường thẳng này.
 • Đối tượng của các hình khác: Hình vuông, hình chữ nhật, hình thoi và hình chữ nhật là các trường hợp đặc biệt của hình bình hành.
 • Diện tích và chu vi: Diện tích của hình bình hành có thể tính bằng cách nhân độ dài một cạnh với độ dài đường cao tương ứng. Chu vi của hình bình hành có thể tính bằng cách cộng độ dài các cạnh.
Hình bình hành có ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, bao gồm hình học, hình học không gian, xác suất và thống kê, vật lý và thiết kế đồ họa.
Xem thêm: Cách chứng minh hình thang

2.Chứng minh tứ giác có 2 cạnh đối song song là hình bình hành

Khi bạn có 2 cặp cạnh đối song song trong một hình, bạn có thể chứng minh rằng hình đó là hình bình hành bằng cách sử dụng một trong những phương pháp sau đây:

Sử dụng các định lý về góc:

 • Giả sử bạn có 2 cặp cạnh đối song song AB và CD. Chứng minh rằng các góc A và C là bằng nhau. Bạn có thể sử dụng tính chất của các góc tương tự, góc đối và góc nội tiếp để chứng minh điều này.
 • Tiếp theo, chứng minh rằng tổng các góc bên trong của hình là 180 độ. Bạn có thể sử dụng tổng góc của một đa giác, các tính chất góc bên trong của tam giác và các công thức góc để chứng minh điều này.

Sử dụng các định lý về đường chéo:

 • Giả sử bạn có 2 cặp cạnh đối song song AB và CD. Vẽ các đường chéo AC và BD.
 • Chứng minh rằng AC và BD cắt nhau tại một điểm E. Bạn có thể sử dụng định lý giao của các đường hoặc tính chất song song và giao của các đường để chứng minh điều này.
 • Sau đó, chứng minh rằng đường chéo AC chia đôi đường chéo BD tại điểm E. Bạn có thể sử dụng tính chất của trung điểm và công thức khoảng cách để chứng minh điều này.
cách chứng minh hình bình hành
Hình bình hành có 2 cạnh đối song song

3.Chứng minh tứ giác có 2 cạnh đối bằng nhau là hình bình hành

Để chứng minh rằng một tứ giác là hình bình hành khi có 2 cặp cạnh đối bằng nhau, bạn có thể sử dụng các phương pháp sau đây:

Sử dụng tính chất của cạnh và góc:

 • Giả sử bạn có tứ giác ABCD với AB = CD và AD ≠ BC. Vẽ đường chéo AC và BD.
 • Chứng minh rằng các góc đối diện A và C là bằng nhau. Bạn có thể sử dụng tính chất của góc tương tự, góc đối và góc nội tiếp để chứng minh điều này.
 • Tiếp theo, chứng minh rằng các đường chéo AC và BD cắt nhau tại một điểm E. Bạn có thể sử dụng định lý giao của các đường hoặc tính chất song song và giao của các đường để chứng minh điều này.
 • Sau đó, chứng minh rằng đường chéo AC chia đôi đường chéo BD tại điểm E. Bạn có thể sử dụng tính chất của trung điểm và công thức khoảng cách để chứng minh điều này.

Sử dụng tính chất của cạnh và đường chéo:

 • Giả sử bạn có tứ giác ABCD với AB = CD và AC ≠ BD. Vẽ đường chéo AC và BD.
 • Chứng minh rằng các góc đối diện A và C là bằng nhau. Bạn có thể sử dụng tính chất của góc tương tự, góc đối và góc nội tiếp để chứng minh điều này.
 • Tiếp theo, chứng minh rằng các đường chéo AC và BD cắt nhau tại một điểm E. Bạn có thể sử dụng định lý giao của các đường hoặc tính chất song song và giao của các đường để chứng minh điều này.
 • Sau đó, chứng minh rằng đường chéo AC chia đôi đường chéo BD tại điểm E. Bạn có thể sử dụng tính chất của trung điểm và công thức khoảng cách để chứng minh điều này.
Khi bạn đã chứng minh được các tính chất này, và các tính chất khác của hình bình hành như tính chất của các góc bên trong, bạn có thể kết luận rằng tứ giác ABCD là một hình bình hành.
cách chứng minh hình bình hành
Hình bình hành có hai cạnh đối bằng nhau

4.Chứng minh tứ giác có 2 cạnh đối song song và bằng nhau là hình bình hành

Để chứng minh rằng một tứ giác có một cặp cạnh đối song song và bằng nhau là một hình bình hành, bạn có thể sử dụng các bước sau:
 • Cho trước tứ giác ABCD với AB = CD và AB || CD.
 • Chứng minh rằng các cạnh đối diện là bằng nhau:
 • Vì AB = CD, ta đã có một cặp cạnh đối bằng nhau.
 • Điều này chứng tỏ cặp cạnh còn lại, tức là BC và AD, cũng bằng nhau do tính chất của hình bình hành.
 • Chứng minh rằng các góc bên trong có độ lớn bằng nhau:
 • Vì AB || CD, ta có hai góc tương đương: góc ABC và góc CDA.
 • Sử dụng tính chất của các góc tương đương và góc đối để chứng minh rằng các góc bên trong của tứ giác là bằng nhau.
 • Kết luận rằng tứ giác ABCD là hình bình hành:
 • Với cặp cạnh đối diện bằng nhau và các góc bên trong bằng nhau, tứ giác ABCD đáp ứng các tính chất cơ bản của hình bình hành.
 • Vì vậy, tứ giác ABCD là hình bình hành khi có một cặp cạnh đối song song và bằng nhau.
cách chứng minh hình bình hành
Hình bình hành có hai cạnh đối song song và bằng nhau

5.Những câu hỏi thường gặp về Cách chứng minh hình bình hành

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp về cách chứng minh hình bình hành:

5.1.Có bao nhiêu cách chứng minh hình bình hành?
Có nhiều cách chứng minh một hình là hình bình hành, tùy thuộc vào tính chất cụ thể của hình đó và thông tin có sẵn. Có thể sử dụng các định lý, tính chất của góc và cạnh, công thức và phép biến đổi hình học để chứng minh tính chất của hình bình hành.
5.2.Cần phải chứng minh những tính chất gì để xác định một hình là hình bình hành?
Để xác định một hình là hình bình hành, cần chứng minh các tính chất cơ bản của hình bình hành, bao gồm cạnh đối diện song song và bằng nhau, góc bên trong bằng nhau và tổng các góc bằng 180 độ. Các tính chất khác như đường chéo cắt nhau tại một điểm giữa cũng có thể được chứng minh.
5.3.Có thể sử dụng định lý nào để chứng minh tính chất của hình bình hành?
Có nhiều định lý trong hình học có thể được sử dụng để chứng minh tính chất của hình bình hành, ví dụ như định lý giao của các đường, định lý về tổng góc của một đa giác, định lý về góc đối, định lý về góc nội tiếp và các tính chất khác của tam giác và các đường.
5.4.Có những công cụ nào khác có thể được sử dụng để chứng minh hình bình hành?
Ngoài các định lý, còn có thể sử dụng công thức và phép biến đổi hình học để chứng minh tính chất của hình bình hành. Ví dụ như sử dụng tính chất của trung điểm, tính chất của các tam giác đồng dạng, công thức khoảng cách và các tính chất khác của các đường và hình học để chứng minh tính chất của hình bình hành.

6.Kết luận

Cách chứng minh hình bình hành bao gồm việc xác định và chứng minh các tính chất cơ bản của hình bình hành, chẳng hạn như cạnh đối diện song song và bằng nhau, góc bên trong bằng nhau và tổng các góc bằng 180 độ. Các phương pháp chứng minh có thể sử dụng các định lý, tính chất góc và cạnh, công thức và các phép biến đổi hình học. Cách chứng minh cụ thể có thể thay đổi tùy thuộc vào bài toán cụ thể, và cần cân nhắc và lựa chọn phương pháp phù hợp để chứng minh tính chất của hình bình hành. Hy vọng bài viết trên sẽ giúp bạn tìm được cách chứng minh hình bình hành đơn giản nhất.
 
Comments
Hiện tại không có lời bình nào!
  Đăng lời bình

Trong phần này bạn có thể đăng lời bình

Gửi lời bình   Huỷ Bỏ

 ĐÀO TẠO
Trung tâm tiếng Anh
Trung tâm tiếng Đức
Trung tâm tiếng Nhật
Trung tâm tiếng Pháp
Trung tâm tiếng Trung
Trung tâm tiếng Hàn

 TIN MỚI NHẤT
Tiêu Chí Để Chọn Trung Tâm Học Tiếng Nhật Tại Hà NộiTiêu Chí Để Chọn Trung Tâm Học Tiếng Nhật Tại Hà Nội
Lựa Chọn Trung Tâm Tiếng Nhật Tốt Nhất Hà NộiLựa Chọn Trung Tâm Tiếng Nhật Tốt Nhất Hà Nội
Trung Tâm Đào Tạo, Học Tiếng Đức Tại Hà Nội Uy Tín, Đảm Bảo Đầu RaTrung Tâm Đào Tạo, Học Tiếng Đức Tại Hà Nội Uy Tín, Đảm Bảo Đầu Ra
Giáo Trình Học Tiếng Đức Ở Hà Nội Tại Đào Tạo 247Giáo Trình Học Tiếng Đức Ở Hà Nội Tại Đào Tạo 247
Trung Tâm Đào Tạo Tiếng Đức Tại Hà Nội | Đào Tạo 247Trung Tâm Đào Tạo Tiếng Đức Tại Hà Nội | Đào Tạo 247
LIÊN HỆ DỊCH VỤ  KẾT NỐI 
Address: Số 96 Mai Anh Tuấn - Đống Đa - Hà Nội
Phones: 024 62 733 721 - 0969 024 600
E-mail: sales@eportal.vn
We are open: Mn-Fr: 10 am-8 pm

LIÊN HỆ
Address: Số 96 Mai Anh Tuấn - Đống Đa - Hà Nội
Phones: 024.6273.3721 - 0969.024.600
E-mail: sales@eportal.vn
We are open: Mn-Fr: 10 am-8 pm

16 Tháng Tư 2024    Đăng Ký   Đăng Nhập 
Copyright by Eportal | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin